Sa sastanka žena socijaldemokrata/Skövde, decembar 2014

Plan rada za iduću godinu i sve što će se uraditi, ali završetak sa lijepom večerom, sijelom i muzikom.

Vrlo interesantno da se svaki sastanak završi bez svađe,

što je za veliku razliku od naših sastanaka. Mi kako god pripremimo sastanak, nikad se ne završi kako treba u miru i lijepom druženju, nego uvijek u nekom nepovjerenju, zamjeranju, smicalicama i osveti ako treba.

Još se mi imamo mnogo čega naučiti, ali imamo vremena, još smo mladi.